Skip to main content

Tiêu chuẩn

15 triệu

Tháng
 • Kế hoạch và điều phối triển khai hoạt động Marketing
 • Phát triển nội dung đa kênh
 • Thiết kế hình ảnh truyền thông
 • Quảng cáo kênh cộng đồng
 • Set up, quảng cáo các kênh Social

  (Không bao gồm chi phí quảng cáo Facebook: 8,000,000 VND/tháng)
 • Chi tiết
Đăng ký

Nâng cao

23 triệu

Tháng
 • Kế hoạch và điều phối triển khai hoạt động Marketing
 • Sản xuất tư liệu truyền thông
 • Phát triển nội dung đa kênh
 • Thiết kế hình ảnh truyền thông
 • Quảng cáo kênh cộng đồng
 • Set up, quảng cáo các kênh Social
 • Review / Seeding
 • KOCs/Micro-Influencer
 • (Không bao gồm chi phí quảng cáo Facebook: 15,000,000 VND/tháng)
 • Chi tiết
Đăng ký

Doanh nghiệpKhuyến khích

35 triệu

Tháng
 • Kế hoạch và điều phối triển khai hoạt động Marketing
 • Sản xuất tư liệu truyền thông | Chụp hình & TVC
 • Phát triển nội dung đa kênh
 • Thiết kế hình ảnh truyền thông
 • Quảng cáo kênh cộng đồng
 • Set up, quảng cáo các kênh Social
 • Review / Seeding
 • KOCs/Micro-Influencer
 • Quảng cáo Google Adwords
 • PR Báo chí
 • (Không bao gồm chi phí quảng cáo Facebook: 30,000,000 VND/tháng)
 • Chi tiết
Đăng ký
Bạn đã sẵn sàng?

NHẬN TƯ VẤN

Form ĐK

All rights reserved Salient.